ทั่วไป  [ลงชื่อเข้าใช้] วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
   ตรวจยึดยาบ้า ๒๐,๐๐๐ ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจช่องทา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร. ต...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ พบปะพัฒนาส...
 
 
   ต้อนรับคณะ ศปพ.ศปก.ท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจฐานฯ บ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   จก.ชด.ทหาร ตรวจเยี่ย...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการชายแ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ประชุม...
 
 
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...
 
 
   ดินสไลด์ด้านหลังอาคา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ...
 
 
   ประชุมเตรียมการซักซ้...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้น ต.แม่...
 
 
   ตรวจพื้นที่สร้างฝายช...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจพื...
 
 
   พิธีปิด Unit School...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   จับกุมแรงงานต่างด้าว...
 
 
   มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   รับคณะฯ รองเสนาธิการ...
 
 
   รับคณะนักเรียนนายร้อ...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยเหลือประช...
 
 
   รอง มทภ.๓(๓)/รอง ผบ....
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจความคื...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ปิดการฝึกอบรม รสปส....
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 และ คณะ ตร...
 
 
   ฉก.ร.๔ ควบคุมไฟป่าแล...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมซักซ้อมแผ...
 
 
   ซักซ้อมแผนอพยพประชาช...
 
 
   ดับไฟป่า...
 
 
   ปิดล้อมแรงงานต่างด้า...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดการประชุม ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   TBC ไทย - พม่า พบปะพ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   เปิดช่องทางสะพานมิตร...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ตรวจท่าข้ามคลังสินค้...
 
 
   รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ร.๔ ร่วมให้การต้อ...
 
 
   เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๔ จนท....
 
 
   ติดตั้งลวดหนามบริเวณ...
 
 
   ตรวจพื้นที่ อ.ท่าสอง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ประชุม เพื่อกำหนดมาต...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เดินทางตรว...
 
 
   ตรวจการปฏิบัติงานของ...
 
 
   สถานการณ์น้ำป่าไหลหล...
 
 
   ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เดินทางตรว...
 
 
   ช่วยเหลือผู้ประสบอุท...
 
 
   การฝึกซ้อมการป้องกัน...
 
 
   จก.ยก.ทหาร ตรวจเยี่ย...
 
 
   ประชุมเตรียมการจัดงา...
 
 
   ประชุมสรุปการปฏิบัติ...
 
 
   พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ...
 
 
   พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ...
 
 
   มอบถุงยังชีพให้แก่ปร...
 
 
   การเปิดการเรียนการสอ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 (3) ให...
 
 
   โครงการก่อสร้างสะพาน...
 
 
   ตรวจพื้นที่น้ำท่วมทา...
 
 
   ออกตรวจสอบระดับน้ำ ฯ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏร ฯ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏร ฯ...
 
 
   พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ฯ...
 
 
   จับกุมขบวนการลักลอบน...
 
 
   เตรียมการให้การต้อนร...
 
 
   ตรวจความพร้อมชุดบรรเ...
 
 
   ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิ...
 
 
   ผอ.สปก.ยก.ทหาร ตรวจเ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ติดตามสถานการณ์ฯ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๔, ๑๓...
 
 
   เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๔, ๐๙...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   จุดบริการประชาชนห้วง...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ประชุมแลกเปลี่ยนข่าว...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรเมื่อเ...
 
 
    ฉก.ร.4 จัดการประชุม...
 
 
   การฝึกทดสอบแผนเผชิญเ...
 
 
   ประชุมหารือ UNHCR...
 
 
   การฝึกอบรมการใช้งานอ...
 
 
   การฝึกการรักษาความปล...
 
 
   โครงการสร้างฝายชลอน้...
 
 
   รองเจ้ากรมการสัตว์ทห...
 
 
   การซักซ้อมแผนป้องกัน...
 
 
   เมื่อ 14 - 15 ก.พ.54...
 
 
   การปฏิบัติภารกิจของห...
 
 
   การอบรมการซักซ้อมดับ...
 
 
   ทก.ยว.ฉก.ร.4...
 
 
   ผบ.ร.4 ตรวจเยี่ยมหน่...
 
 
   ส่งมอบไม้ของกลางฯ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ประชุมประจำเดือน...
 
 
   เดินทางตรวจเยี่ยมหน่...
 
 
   เมื่อ ๑๙ ม.ค.๕๔,๑๓๓๐...
 
 
   จัด ทก.ยว.ฉก.ร.4 เข้...
 
 
   เตรียมการต้อนรับ นาย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ตรวจหน่วยในพื้นที่ อ...
 
 
   ประชุมแก้ไขปัญหาการล...
 
 
   ผภร.เข้าเมืองเนื่องจ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ประชุมประจ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเย...
 
 
   รอง ผบ.ศปก.ทภ.3 (4) ...
 
 
   สถานการณ์การสู้รบ สพ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   ทก.ยว.ฉก.ร.4 ออกตรวจ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   สถานการณ์การสู้รบ สพ...
 
 
   ช่อง ๗ สี ถ่ายทำการป...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดกำลังเฝ้า...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นที...
 
 
   จับกุมลักลอบการขนย้า...
 
 
   พิธีรับส่งการบังคับบ...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้น...
 
 
   Dsi ตรวจพื้นที่ ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วย...
 
 
   ฉก.ร.4 ตรวจยึด/จับก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 จัดการประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ฉก.ร.4 จับไม้สักท่อน...
 
 
   ชปบ.ฉก.ร.4 เข้าพบ รอ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   การอบรมภาษาพม่า...
 
 
   ค่ายนักเรียนอาสาจราจ...
 
 
   ต้อนรับคณะ ปปส....
 
 
   ยิงปืนประจำเดือน...
 
 
   ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลป...
 
 
   สารคดีเกี่ยวกับแรงงา...
 
 
   สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส...
 
 
   การอบรมภาษาพม่า...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ จนท.เ...
 
 
   ห้วงตั้งแต่ 23 – 24...
 
 
   มทภ.3/ผบ.ศปก.ทภ.3 แล...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจแนวป้...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   สำนักงานสภาความมั่นค...
 
 
   ประธาน TBC ไทยพบกับป...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดประชุมหน่ว...
 
 
   ราษฎรชาวพม่าเดินทางก...
 
 
   รมช.กระทรวงพาณิชย์ เ...
 
 
   ราษฎรชาวพม่าอพยพฯ...
 
 
   ตรวจจุดสร้างเขื่อนป้...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รมช.กระทรวงพาณิชย์ เ...
 
 
   รอง จก.ชด.ทหาร (1) ต...
 
 
   19 ก.ค.53 ฉก.ร.4/ประ...
 
 
   16 ก.ค.53 ตรวจพื้นท...
 
 
   เมื่อ 15 ก.ค.53,1155...
 
 
   16 ก.ค.53 ฉก.ร.4 โดย...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการชายแ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   จับยาเสพติดยาบ้า28,0...
 
 
   ประชุมและตรวจเยี่ยม ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   จับยาบ้า 240 เม็ด...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 หารือแก้ปั...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับนาย...
 
 
   ลาดตระเวนตรวจสอบเส้น...
 
 
   ประชุมฯ และลาดตระเวน...
 
 
   ปิดล้อม/ตรวจค้น พื้น...
 
 
   ตรวจเยี่ยมและประชุมห...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 15 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 3 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด ...
 
 
   ตรวจพื้นที่สร้างเขื่...
 
 
   ฉก.ร.4 จับยาบ้า 16 ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   จับยาบ้า 110 เม็ด...
 
 
   ลว.ป้องกันการลักลอบท...
 
 
   การควบคุมพื้นที่ชายแ...
 
 
   สร้างฝายชลอน้ำ...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏรที่ได้...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนที่ป...
 
 
   มอบสิ่งของพระราชทาน...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนที่ป...
 
 
   เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๓,๑๓๐๐...
 
 
   เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๓ ฝขว....
 
 
   เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๓ พ.อ....
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพร...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ตรวจเยี่ยมและติดตามผ...
 
 
   ฉก.ร.4 ดับไฟป่า...
 
 
   ตรวจพื้นที่ลักลอบตัด...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ฉก.ร.4 ประชุมวางแผน...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   ฉก.ร.4 ขึ้น ฮ. ดับไฟ...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   การจัดกำลังเข้าปฏิบั...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ เทศบา...
 
 
   การจัดกำลังรักษาความ...
 
 
   ทำการ ลว.ทางอากาศเพื...
 
 
   ดับไฟบริเวณทางสาย แม...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนประส...
 
 
   กองทัพบกช่วยเหลือประ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ต้อนรับคณะ ศปป.2 และ...
 
 
   แขวงการทางตากที่ 2 ป...
 
 
   ประชุมราษฎร บ.แม่โกน...
 
 
   อบรมและซักซ้อมการดับ...
 
 
   รอง ผบ.ทสส.(1)ตรวจเย...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ตรวจ...
 
 
   ตรวจการฝึกอาวุธประจำ...
 
 
   เคลื่อนย้ายกำลังพลที...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   ผบ.ฉกร.4 ตรวจเยี่ยมก...
 
 
   รอง.ผบ.กกล.นเรศวร(1)...
 
 
   เสธฯตรวจเยี่ยมการปฏิ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมสังเ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่...
 
 
   องคมนตรี และคณะตรวจเ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ชี้แจงการ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 และ ผบ.ฉก...
 
 
   เยี่ยม โรงเรียน บ้าน...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รอง ผบ.พล.ร.4 (1)ตรว...
 
 
   พิธีเปิดอาคารศาลาเอน...
 
 
   ผบ.ศปก.ทภ.3 และคณะตร...
 
 
   ร่วมสังเกตุการณ์ประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(2)ตรวจ...
 
 
   ตรวจท่าข้าม...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 มอบของขว...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้น...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจดูพื...
 
 
   ประชุมหน่วยงานประจำจ...
 
 
   ยาบ้า 7 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด ครึ่...
 
 
   ยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   ยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ จนท.ต...
 
 
   จับยาบ้า 7 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   ต้อนรับ รองปลัด กต.ฯ...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 10 เม็ด...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   รอง.ผบ.ทสส.(1)และคณะ...
 
 
   รอง มทภ.3/รอง ผบ.ศปก...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับคณะ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจสอบก...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 และ ชป...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นท...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เปิดอบรมราษฏรบ้านป่า...
 
 
   เคลื่อนย้ายทางยุทธวิ...
 
 
   เรียนการใช้งานวิทยุ ...
 
 
   จับไม้ 36 ท่อน...
 
 
   จับยาบ้า 6 เม็ด...
 
 
   รอง.ผบ.กกล.นเรศวร(1)...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 และคณะชุด...
 
 
   ร้อย.ร.422 ตรวจยึดไ...
 
 
   จับยาบ้า 20 เม็ด ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ตรวจ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ลว.พ...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ตร...
 
 
   ลว.เส้นทางและจัดเตรี...
 
 
   ฉก.ร.4 ลว.แสดงกำลังท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจหน่วยใ...
 
 
   ทหารจับกุมผู้นำพาขนแ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 รับทร...
 
 
   ผลการปฏิบัติในการ ลว...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร , ผบ.ฉ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ติมตามผู้...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   ฉก.ร.4 โดย มว.รวป.ฉก...
 
 
   ฉก.ร.4 โดย มว.รวป.ฉก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นที...
 
 
   ฉก.ร.4 ( มว.รวป.ฉก.ร...
 
 
   ฉก.ร.4 ( มว.รวป.ฉก.ร...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับหน่วยง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ทดสอบการใช...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ติมตามผู้...
 
 
   ฉก.ร.4 ฝึกอบรม/ทบทว...
 
 
   ฉก.ร.4 จับยาบ้า 18 ...
 
 
   จับยาบ้า 29 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 2 เม็ด ตลา...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด บร...
 
 
   ฉก.ร.4 ปิดล้อม/ตรวจค...
 
 
   ฉก.ร.4 (มว.รวป.ฉก.ร....
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   ด่านห้วยหินฝน จับยาบ...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   จับรถผักขนแรงงานต่าง...
 
 
   ฉก.ร..4 ร่วมกับหน่วย...
 
 
   จับยาบ้า 4 เม็ด...
 
 
   ตัดทำลายไร่ฝิ่น...
 
 
   จับกุมไม้แปรรูป 24 ...
 
 
   จับกุมข้าวสาร...
 
 
   จับกุมแรงงานต่างด้าว...
 
 
   ทหารจับยาบ้า 12 เม...
 
 
   ทหารร่วมดับไฟป่า...
 
 
   ตรวจยึดจับกุมการลักล...
 
     
ตรวจยึดยาบ้า ๒๐,๐๐๐ เม็ด
     
     
     เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา โดย ฉก.ร.๔ และ มว.สท.กกล.นเรศวร ได้ทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระ นางนาน ซิ ซิ เอ ไม่มีนามสกุล อายุ ๔๓ ปี ราษฎรชาวเมียนมา ซึ่งเดินทางผ่านด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา มาจาก สมม. ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒ มัด รวมจำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ภายในกระเป๋าสะพายของ นางนาน ซิ ซิ เอฯ ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒๓๐ ต.ค.๕๘ ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมกับ สภ.แม่สอด, ร้อย.ตชด.๓๔๖, ด่านศุลกากรแม่สอด, ตม.ตาก, ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด และ จนท.ตร.บช.ปส.กก.๓ บก.ปส.๓ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม ณ บก.ฉก.ร.๔ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ต.ก.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้ ผู้ชม : 1077 คน  แสดงความเห็น : 5 คน 
  ความคิดเห็นที่  1 
 
     

This dre beats month, christian louboutin shoes the swarovski jewelry downhill mcm backpack summoned uggs on sale the burberry sale disciples after tommy hilfiger outlet stores another supra footwear back replica watches to nike air max thea the timberland outlet mountains, mostly rolex watch looking louis vuitton outlet unhappy, louboutin shoes hemmed uggs and fossil uhren hawed when ralph lauren to Linghu nike free 5.0 Hui Bing. northface Linghu boots on sale love ugg boots outlet to know longchamp taschen that burberry they straightener will beats headphones be swarovski jewelry the louis vuitton taschen subject softball bats of oakley sunglasses outlet mocking michael kors outlet online sale humiliation, burberry online shop a pandora charms group vuitton handbags of nuns thomas sabo uk say adidas superstar they tommy hilfiger are, michael jordan have ralph lauren outlet online to michael kors do katespade the new balance head hogan of michael kors a polo ralph lauren outlet online man, adidas.se not hermes fine bcbg max azria to nike schuhe ask, glasses online had uggs outlet a few tiffany and co words cheap basketball shoes of tory burch sale comfort converse sneakers to learn oakley that new balance canada they coach outlet online were oakley sunglasses outlet preaching zapatillas nike to beats by dr dre the polo ralph lauren outlet sister kate spade handbags sword, ugg boots in nike air max the louboutins event pandora canada unknown, red bottom shoes personally instyler ionic styler plus indoor soccer shoes advice.

Mountain ugg australia Pine tory burch outlet that pandora through gucci uk letters, mcm handbags as ray ban sunglasses Sister michaelkors.com and roshe run ceremonial ralph lauren outlet sent burberry outlet store two chanel sunglasses experienced coach outlet store and nike.dk prudent polo ralph person. converse chucks Hengshan north face outlet Mountain north face jackets and p90x not coach factory far jordan shoes from abercrombie fitch reasonably burberry handbags should giuseppe shoes return converse shoes early. ralph lauren outlet But coach outlet store online to longchamp have been oakley sunglasses cheap a adidas superstar disciple hollister clothing of the north face the swarovski online South prada outlet messengers gucci shoes return to true religion jeans the michael kors v?skor mountain, in wedding dresses Sao true religion outlet and nike shoes ceremonial but lululemon australia has gucci not burberry outlet come back, louis vuitton outlet stores seeing adidas online the session cheap nfl jerseys on nike free run February ray ban outlet 16, cheap michael kors has nike air force never hollister kids been michael kors outlet in handbags outlet the insanity workout calendar Sao and swarovski crystal ceremonial hollister online anyway, ferragamo the the north face outlet moment louis vuitton purses also michael kors outlet online sent air max 2015 two michael kors taschen disciples rolex watches for sale instrument michael kors outlet light, polo ralph lauren instrument knowledge michael kors outlet online go collusion. michael kors handbags Group the north face of asics gel disciples reebok expect pandora different schools unmanned He louboutin Guanli reloj mountain road, ralph lauren factory store is barbour factory not prepared abercrombie.com to guests true religion jeans outlet accommodation, abercrombie kids we ralph lauren just louis vuitton weeding toms outlet scrubbing, adidas canada the tory burch dozens www.tommyhilfiger.nl of rayban house nike air max 90 cleaning uggaustralia.com up, puma online everyone michael kors outlet online was sewing pandora schmuck clothes michael kors outlet online sale and nike schoenen new shoes. abercrombie and fitch kids Linghu glasses frames Cheng nike air max calyx new balance outlet and bottega veneta other cheap ray ban for a coco chanel piece rolex watches of black cloth hermes bags sewn robe, took ray ban sonnenbrillen this day air jordan retro to prada shoes be bebe clothing wearing. christian louboutin Hengshan nike free 5.0 is oakley the air jordan Five bcbg max Sacred air jordan shoes Mountains hermes belt of beats by dre Northern, rayban clothing nike roshe color ugg boots is vans outlet still black. michael kors canada February knockoff handbags 16 morning, ray-ban sunglasses after louboutin shoes getting cheap oakley sunglasses up moncler mens jackets out jordan retro Linghu, north face backpacks I marc by marc jacobs saw baseball jerseys and nike outlet see michael kors bags the levis jeans peak hollisterco of long champ a yoga pants house ray ban wayfarer before new balance each coach outlet hanging lanterns ugg boots and tiffany and co festoons, ralph lauren arranged louis vuitton australia a louis vuitton outlet online festivity. ugg A disciple hollister daughters gucci outlet cautious, nike.se even iphone case a purses and handbags micro air max paper ralph lauren thin baseball bats line, cheap true religion were prom dresses also arranged burberry sale very longchamp handbags neat and pandora bracelet smooth. ray ban sunglasses outlet Linghu nike air max is air huarache ashamed, toms shoes outlet and is juicy couture handbags grateful wholesale clothing heart: "I new balance am jimmy choo shoes because rolex of christian louboutin shoes it, tired juicy couture outlet of two cheap oakley Shitai tragic death, prada sunglasses they hilfiger online shop not nike shoes only nike mercurial vapor do nike store not salomon schuhe to gucci belts blame swarovski australia me, moncler outlet online but kate spade outlet online I adidas online was so tommy hilfiger dear tiffany and co australia to michael kors handbags Linghu toms shoes if nike shop not vans shoes revenge ugg for the mizuno wave three coach black friday Shitai, really oakley sunglasses vain. michael kors purses . prada outlet man timberland shoes with swarovski "Hu Ting ugg was nfl jerseys col lululemon after gucci shoes outlet someone replica watches shouted:" ralph lauren outlet online Arlene, north face Arlene, hollister clothing store you tory burch shoes see coach purses outlet online your calvin klein underwear dad watches canada coming, barbour outlet hello gafas oakley bad Arlene, your air max dad coach bags coming, ferragamo shoes "loud, chanel handbags shook adidas superstar the louis vuitton bags valleys coach outlet echo is burberry outlet online not?! michael kors Jedi: tiffany und co "Arlene jordans Arlene ...... ...... tiffany jewelry ...... jordan release dates 2015 you mont blanc your toms.com dad roshe run daddy oakley canada ......" gucci mens shoes Yilin nike huarache hear sounds, north face busy rushed abercrombie to ray ban zonnebril Temple, tommy hilfiger online cried: "! lululemon canada Daddy, ralph lauren polo daddy" celine bags after nike shoes col burberry outlet turn michael kors handbags out a burly ray bans Monk, air max he salvatore ferragamo Yilin father roshe run did louis vuitton handbags not quit monk, behind prada him oakley vault there a chanel bags monk. nike roshe They ed hardy clothing have very fast free running line, yoga pants a abercrombie moment to thomas sabo have approached babyliss pro the body. gucci handbags Do michael kors not quit chi hair monk loudly: "Linghu michael kors uk son, michael kors seriously injured harrods london you actually nike roshe die, woolrich jackets but vans schuhe also ugg boots clearance made m a c cosmetics my longchamp outlet daughter's polo ralph head, tommy hilfiger outlet and uggs that mac makeup these louis vuitton days giuseppe zanotti sneakers very coach factory outlet ah."  โดย : lmx เมื่อ : 7 ธันวาคม 2558  เวลา 09:19:01  
  ความคิดเห็นที่  2 
 
     jianbin1223 oakley sunglasses wholesale ray ban outlet cheap ray ban sunglasses ray ban outlet coach outlet store coach outlet online louis vuitton handbags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton handbags outlet louis vuitton bags michael kors handbags michael kors outlet online michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet prada outlet online tory burch outlet online timberland shoes fitflop sale ralph lauren outlet ralph lauren polo polo shirts nfl jerseys mlb jerseys snapbacks wholesale rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex tiffany and co pandora outlet thomas sabo outlet herve leger dresses longchamp handbags links of london jewellery swarovski crystal air force 1 shoes lacoste shirts soccer jerseys wholesale mcm backpack air max shoes kobe bryants shoes roshe run men calvin klein outlet coach outlet online coach outlet online lululemon pants hermes outlet store mulberry uk mont blanc pens tory burch outlet pandora outlet adidas wings shoes true religion jeans true religion outlet michael kors canada tory burch outlet online lebron shoes toms outlet christian louboutin outlet nba jerseys nhl jerseys coach outlet michael kors outlet beats by dre chanel outlet store kobe shoes lebron shoes nike air max mbt shoes outlet hermes birkin bag hermes belt for sale mulberry outlet store juicy couture tracksuit prada sneakers canada goose jackets moncler jackets the north face outlet north face outlet north face outlet the north face outlet north face outlet north face outlet store michael kors uk outlet michael kors uk michael kors uk cheap soccer jerseys cheap football shirts camisetas futbol baratas nike air huarache ralph lauren outlet ugg boots uk christian louboutin shoes swarovski crystal swarovski outlet rolex uk oakley outlet store michael kors outlet online cheap oakley sunglasses discount oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale true religion outlet oakley canada ray-ban sunglasses michael kors outlet online michael kors outlet michael kors factory online cheap nba jerseys cheap jordans cheap uggs ugg boots ugg boots ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs true religion canada michael kors outlet online basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses jordan shoes 2015 cheap jordan shoes coach outlet store coach handbags outlet louis vuitton outlet store louis vuitton bags cheap louis vuitton handbags outlet nfl jersey wholesale cheap nfl jersey ray-ban sunglasses longchamp handbags outlet michael kors outlet online gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet christian louboutin,louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia,scarpe louboutin oakley,occhiali oakley,oakley italia,oakley occhiali,oakley sunglasses ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses prada outlet hermes outlet wedding dresses uk ralph lauren outlet nike air huarache adidas outlet toms outlet store ghd uk tiffany and co asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano oakley sunglasses coach outlet store michael kors outlet online true religion jeans outlet beats by dre chanel handbags outlet ray-ban sunglasses michael kors handbags michael kors outlet michael kors wallet sale karen millen uk tiffany outlet michael kors handbags outlet ray-ban sunglasses mlb jerseys ugg outlet store cheap ugg boots oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses moncler outlet store canada goose outelt belstaff outlet woolrich outlet store barbour jackets parajumpers outlet wellensteyn outlet canada goose outelt nobis jacket barbour jackets moncler outlet black friday deals black friday 2015 cyber monday deals cyber monday 2015 winter coats winter jackets snow boots ugg outlet ugg outlet uk ugg outlet online ugg boots sale ugg boots discount ugg boots cheap ugg boots michael kors factory store canada goose coats canada goose outlet canada goose outlet canada goose jackets chanel handbags outlet lululemon pants phone cases north face jackets cheap jordan shoes air jordan shoes for sale marc jacobs ferragamo outlet tods shoes tods outlet kobe 9 hollister clothing hollister uk abercrombie and fitch abercrombie and fitch abercrombie and fitch instyler ionic styler mac cosmetics babyliss flat iron new balance shoes converse shoes lacoste pas cher valentino outlet giuseppe zanotti outlet salomon shoes celine outlet ed hardy clothing fred perry polo shirts nike foamposite puma outlet air jordan 4 air jordan 11 tommy hilfiger air jordan 13 bottega veneta outlet supra shoes hollister canada cheap wedding dresses ysl outlet mizuno running shoes nike mercurial vans shoes nike outlet store cheap nike shoes nike running shoes nike free 5 nike free air max 2014 air max 90 chicago blackhawks cleveland cavaliers nike air max uk nike free uk nike trainers nike roshe ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses uggs outlet ugg boots on sale ugg boots uggs outlet uggs outlet ugg outlet ugg clearance michael kors outlet online michael kors handbags michael kors handbags wholesale michael kors handbags clearance michael kors outlet sale michael kors outlet michael kors online outlet michael kors handbags sale michael kors handbags coach outlet store swarovski crystal coach outlet online coach outlet coach outlet store coach factory outlet fitflops sale fitflops outlet sale celine outlet online swarovski outlet swarovski jewelry polo ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet ralph lauren uk ralph lauren uk ralph lauren outlet ferragamo shoes ferragamo outlet ferragamo shoes ferragamo outlet rolex watches rolex watches outlet rolex watches tiffany and co tiffany outlet tiffany outlet tiffany and co longchamp outlet longchamp handbags longchamp outlet true religion jeans true religion outlet true religion jeans true religion jeans sale fitflops clearance fitflops clearance fitflops clearance fitflops uk fitflops uk michael kors uk michael kors uk outlet michael kors outlet uk tiffany jewellery tiffany jewelry beats headphones beats headphones oakley sunglasses uk oakley sunglasses sale ray ban sunglasses ray-ban sunglasses hollister shirts lululemon uk uggs outlet ugg outlet ugg boots outlet,ugg outlet rolex watches for sale mulberry bags mulberry handbags mulberry handbags mulberry outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet mulberry handbags sale louis vuitton outlet louis vuitton bags toms outlet omega outlet ferragamo outlet ferragamo shoes sale kate spade uk kate spade uk outlet kate spade outlet true religion jeans true religion outlet true religion outlet uk true religion uk outlet oakley sunglasses oakley sunglasses canada tory burch outlet tory burch sale burberry outlet burberry outlet online burberry outlet store burberry outlet sale tory burch outlet online

  โดย : jianbin เมื่อ : 23 ธันวาคม 2558  เวลา 13:19:40  
  ความคิดเห็นที่  3 
 
     

And so barbour jackets you have michael kors outlet online sale made uggs acquaintance cheap ugg boots with longchamp handbags the tory burch young michael kors outlet lord—tell canada goose us what kind canada goose outlet of person he barbour outlet is, Mrs. vans shoes Forrester—tell burberry outlet online us mulberry outlet what gucci bags you lancel pas cher think louis vuitton outlet of pandora charms him, moncler Oona.”

This was louis vuitton outlet online the air jordan retro unanimous michael kors outlet canada voice hollister which vans rose from the air max party louis vuitton handbags assembled nike air max 2015 on the the north face second iphone 6s case day lululemon outlet online after thomas sabo Walter’s doudoune moncler visit louis vuitton in converse the drawing-room lululemon outlet in the michael kors outlet online Isle.

It coach outlet was longchamp outlet by burberry outlet no ugg boots means herve leger out ray ban outlet of the air jordan world, kate spade though links of london uk to ralph lauren outlet online all appearances so far burberry removed moncler from converse its michael kors commotions. wedding dresses uk A nike air max low cottage-mansion longchamp outlet on ray ban the celine bags crest of a nike air max uk rock, in ray ban the middle michael kors handbags of Loch s5 cases Houran, karen millen uk six oakley vault miles from longchamp pliage the sac longchamp railway canada goose jackets at nike store the nearest michael kors outlet online spot on montre homme which replica watches you polo outlet could rolex watches for sale land, chanel handbags and with uggs outlet a mile michael jordan shoes or so of water, jordan future often coach outlet rough, iphone 6 plus cases between jordan 1 you timberland pas cher and canada goose outlet the true religion outlet post-office, michael kors is longchamp outlet online it polo ralph lauren possible ugg pas cher to imagine a jordan 4 more jordan 6 complete mcm handbags seclusion? michaelkors-outlet-store.us.com and louis vuitton yet louboutin it was not a nike factory outlet seclusion coach factory at north face outlet all. Oona cared oakley pas cher very uggs on sale little christian louboutin outlet for the canada goose outlet roughness ugg outlet of longchamp the oakley store water ugg soldes between nike air max the Isle gucci outlet and the post-office, lunette ray ban pas cher and hollister Hamish nothing michael kors pas cher at new balance shoes all, and oakley sunglasses news mont blanc pens came cheap gucci as constantly and louis vuitton outlet as regularly to barbour uk the ugg boots uk two ladies on rolex replica their air jordan pas cher island as cheap uggs to moncler outlet any hollister clothing newspaper—news uggs from cheap nfl jerseys all north face outlet online quarters michael kors outlet online of the pandora charms world. valentino shoes The air jordan mail days were abercrombie and fitch uk almost louboutin outlet as important to them—in ferragamo shoes one ralph lauren way louis vuitton pas cher far p90x3 more true religion jeans important nike air max than to nike air huarache any supra shoes merchant true religion jeans in nike free his michael kors outlet online sale office. Budgets lululemon came true religion outlet and converse shoes went moncler uk every week, polo lacoste pas cher and both nike free run Oona cheap oakley sunglasses and montre pas cher her michael kors handbags clearance mother nike roshe would be hollister busy reebok outlet till late at coach factory outlet night, nfl jerseys the moncler little polo ralph lauren outlet gleam of their nike air max pas cher lighted nike air max windows coach outlet store online shining oakley sunglasses wholesale over louis vuitton the dark baseball bats loch, that no true religion outlet one might abercrombie miss canada goose his sac michael kors or her iphone 6 plus case weekly letter. polo ralph lauren These nike air max letters tory burch outlet online went p90x up jordan pas cher into ralph lauren pas cher the ralph lauren outlet hill nike sneakers countries in India, nike free uk far away air jordans to replica watches uk the swarovski uk borders juicy couture outlet of iphone 6 cases Cashmere, north face pas cher round jimmy choo the iphone 6s plus cases world to Australia, dropt sac louis vuitton midway michael kors handbags into moncler the nike shoes coffee polo ralph lauren groves retro jordans of longchamp handbags Ceylon. oakley sunglasses cheap When christian louboutin one sac vanessa bruno of discount oakley sunglasses the longchamp uk boys was louis vuitton outlet quartered lululemon outlet canada in Canada, to phone cases which there is michael kors a jordan 11 mail longchamp outlet online three michael kors bags times abercrombie and fitch a michael kors outlet week, that looked uggs like next parish, pandora uk and they thought mac cosmetics nothing ghd hair straighteners of it. Neither ugg need it be nike tn supposed jordan 5 that canada goose this was the rolex watches only enlivenment nike roshe run of hollister their burberry lives. gucci belts The oakley outlet loch, christian louboutin though louboutin shoes to the tourist it looks silent ipad cases enough, jordan shoes was in nike roshe run pas cher fact nike blazer fringed oakley glasses by polo ralph lauren pas cher a number nike huarache of houses michael kors in which michael kors canada the moncler liveliest air huarache existence roshe run pas cher was timberland going air max on. The coach outlet online big iphone cases new house jerseys at the point, uggs which longchamp soldes had been built nike free by christian louboutin shoes a coach outlet store online wealthy man of Glasgow, bottega veneta with every possible splendour, threw hollister clothing store the hermes pas cher homelier burberry pas cher houses the north face of the native true religion jeans gentry louboutin a longchamp little nike factory into michael kors outlet the shade; beats headphones but north face uk nobody bore christian louboutin outlet him michael kors handbags any malice, ugg boots his north face jackets neighbours chi flat iron being sac lancel all moncler jackets so well aware that kate spade handbags their own nike air max uk “position” hermes birkin was true religion known cheap oakley sunglasses and burberry handbags unassailable, that lululemon outlet his louis vuitton purses finery and north face jackets his ugg outlet costliness bottes ugg gave coach outlet them no ugg boots clearance pang. pandora jewelry They giuseppe zanotti were guess pas cher all louis vuitton a polo lacoste little particular uggs about their marc jacobs handbags “position:” north face but michael kors outlet then nobody ray ban sunglasses on sac hermes the loch nike free run could abercrombie and fitch make any mistake jimmy choo shoes about bottes ugg pas cher that, or new jordans for a moment imagine air max that mulberry handbags Mr. uggs outlet Williamson rolex watch from toms outlet Glasgow could rival barbour jackets uk the vans outlet Scotts michael kors of montre femme Inverhouran, the longchamp bags Campbells nike free pas cher of ipad mini cases Ellermore, vans scarpe of michael kors outlet Glentruan, and replica watches half vans pas cher a nike air force dozen names beside, ugg outlet or nike tn pas cher the north face jackets Forresters of prada outlet Eaglescairn, louis vuitton outlet or the jordan retro 11 old louis vuitton Montroses, celine handbags who, longchamp in fact, kate spade outlet online were a louboutin branch hollister uk of soccer jerseys the Macnabs, and lacoste pas cher held their house michael kors on michael kors outlet the nike air max 2015 Isle canada goose jackets from canada goose that longchamp important but extinct clan. michael kors bags This was tiffany jewelry so ugg boots clearly understood that louis vuitton uk there was nike free not oakleysunglasses.us.com an exception tiffany and co made vans to the Williamsons, iphone 6 case who knew their hogan outlet place, michael kors outlet online and were http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ very ralph lauren outlet nice, bottes ugg pas cher and nike trainers uk made a nike free run pas cher joke burberry of their red bottom shoes money, uggs canada which iphone 5s cases was their tiffany jewelry social standing timberland boots ground. wedding dresses They canada goose uk had ipad air cases called marc jacobs their house, which christian louboutin was as canada goose big louboutin outlet as hollister pas cher a nike free run uk castle, in gucci the air jordan shoes most unobtrusive hermes bags manner, fake oakleys Birkenbraes, sac guess thus nike roshe run proving wedding dress at moncler jackets once www.michaelkors-outlet-store.us.com that cheap oakley they abercrombie were babyliss new people asics shoes and barbour Lowlanders: gucci handbags so michael kors outlet online sale much new balance better taste, ray ban uk everybody cheap oakley sunglasses said, nike huaraches than louboutin uk any polo ralph lauren outlet pretence at michael kors Highland importance longchamp pas cher or moncler name. And canada goose jackets this fake rolex being jordan xx9 once louboutin acknowledged, the barbour gentry wedding dresses of the ray ban pas cher loch adopted the sac louis vuitton pas cher Williamsons nike blazer pas cher cordially, and there ugg pas cher was not doudoune canada goose a word michael kors outlet online to be said. air max But all s6 case the Campbells about, scarpe hogan and nike roshe those excellent Williamsons, and beats by dre a ugg boots few ferragamo belts families cheap oakley sunglasses who were ghd hair not nike outlet Campbells, moncler yet uggs belonged to Loch michael kors uk Houran, prada shoes kept thomas sabo uk a ugg australia good lululemon deal nike roshe run uk of life “on ugg boots the loch,” oakley vault which uggs was a replica handbags phrase that oakley meant in s6 cases the district generally. And the louis vuitton outlet stores Isle burberry factory outlet was air max 2015 not a oakley vault dull habitation, tn pas cher whatever hermes a replica watches stranger lancel might think. karen millen There was soccer shoes seldom air max 2015 a new balance day louis vuitton canada when longchamp bags a louboutin pas cher boat or air max two jordan 3 was moncler outlet not to abercrombie and fitch be prada handbags seen, ugg boots clearance sometimes iphone 5 cases for nike roshe run hours new balance outlet together, drawn up upon links of london the cheap ugg boots outlet rocky beach. michael kors And the polo ralph lauren outlet online number of rolex watches persons nike roshe entertained ralph lauren by air max pas cher Mrs. ugg boots Forrester jordan 12 at iphone 6s cases the ray ban sunglasses outlet early dinner uggs outlet which oakley sunglasses cheap was cheap nike shoes politely longchamp bags called rolex replica watches luncheon would have nike free run appeared quite gucci outlet online out michael kors outlet online of coach purses proportion oakley sunglasses with canada goose jackets her hollister canada means sac louis vuitton by any louis vuitton one michael kors outlet online unacquainted with swarovski jewelry Highland ways. nike trainers There polo ralph lauren uk was christian louboutin trout coach bags from uggs on sale the loch, polo ralph lauren which cost p90x workout nothing except canada goose pas cher Hamish’s mont blanc time, a louis vuitton outlet online commodity not too nike roshe uk valuable, and there was longchamp outlet online grouse mulberry during oakley the season, instyler which cost ugg still less, seeing ray ban it longchamp came michael kors outlet from all ray ban sunglasses the christian louboutin uk sportsmen about. michael kors handbags And abercrombie the scones, tory burch outlet of pandora jewelry every variety known in jordans Scotland, reebok shoes which is a wide word, were true religion jeans home-made. So that oakley vault hospitality ugg reigned, iphone 5c cases and ralph lauren outlet yet ralph lauren uk Mrs. burberry outlet Forrester, who hermes belt was insanity workout a canada goose outlet skilled housekeeper, hollister and canada goose outlet Mysie, north face outlet to whom the uggs on sale family moncler outlet resources mulberry bags were sac longchamp pas cher as hogan sito ufficiale her coach handbags own, and its birkin bag credit still oakley sunglasses more true religion outlet precious abercrombie than jordans for sale her converse pas cher own, moncler sito ufficiale managed michael kors outlet somehow canada goose to uggs outlet make jordan retro ends cheap sunglasses meet.

On coach outlet this polo ralph lauren outlet particular moncler outlet afternoon louboutin the ugg drawing-room babyliss pro with vanessa bruno all michael kors canada its swarovski slim sofas and louis vuitton handbags old-fashioned louis vuitton bags curiosities new balance pas cher was full of Campbells, for michaelkors-outlet-store young air max Colin of ugg Ellermore was at home replica rolex for lululemon canada his holiday, abercrombie and sac burberry it michael kors was tiffany and co a matter air jordan 11 of christian louboutin shoes course that vanessa bruno pas cher his north face sisters and ugg boots clearance Tom, burberry outlet online the youngest, who oakley sale was ugg soldes at home swarovski crystal reading longchamp pas cher (very ray ban sunglasses little) hogan for his ralph lauren coming louboutin shoes examination, should bring him oakley sunglasses cheap to coach outlet store the Isle. hollister Colin oakley sunglasses outlet was asics running shoes rather instyler ionic styler a ray ban sunglasses finer gentleman hermes handbags than louis vuitton flourished ugg italia by nature upon jimmy choo outlet the moncler loch. air force He kate spade outlet had louboutin little company ghd ways burberry sale which made juicy couture his toms shoes people uggs outlet laugh; chaussures louboutin but cheap jordans when mulberry uk he michael kors purses had iphone case been long louis vuitton enough ugg uk at nike air max home moncler pas cher to lunette oakley pas cher forget nike air max these michael kors outlet online sale he ghd straighteners was bottes ugg very iphone 6s plus case nice they all north face outlet said. He sunglasses outlet was nike outlet store in oakley sunglasses London, and air max though 5c cases in ralph lauren polo trade, moncler jackets in cheap oakley “tea,” longchamp outlet which is 5s cases rather gucci shoes aristocratic, he was in society barbour jackets too.  โดย : kiyoumins เมื่อ : 19 มีนาคม 2559  เวลา 09:27:57  
  ความคิดเห็นที่  4 
 
     

Speaking nike air max of softball bats this coach outlet sale place, adidas superstar how cheap ray ban to huaraches say maccosmetics.com it, I pandora jewellery really air max 2014 can hollister kids only cheap michael kors say mia jersey that new balance store this is a place, beats audio nothing. swarovski australia We oakley sunglasses cheap first air max 2015 coach, kobe bryant jersey then mcm outlet Pakistan is watches long, then utah jazz long-distance oakley outlet online motorcycle, michael kors bags then cattle, roshe run bullock adidas shoes cart tiffany jewelry down from air max 90 our rayban last time, after supra men shoes taking a closer longchamp outlet look replica watches at north face outlet the mcm handbags front ralph lauren or nike mercurial vapor nothing, and hermes bags then iphone 4s cases you coach bags see a minnesota timberwolves front uggaustralia.com running dogs, kate spade outlet I replica rolex shot longchamp handbags a giuseppe zanotti tri uggs invited Wizard, nike store "Father, puma the vans shoes next michael kors purses leg gucci outlet of rolex replica this burberry outlet online dog cheap glasses we lululemon canada ride coach outlet it, I'm afraid this dog nike online unbearable ah!"

"No," adidas.de Father knicks jerseys laughed, nike huaraches "This ray ban outlet dog is nike outlet used long champ to the free run messenger, nike huaraches this gucci handbags final burberry journey ferragamo ah, ugg australia what uggs car swarovski did converse chucks not, coach outlet store have chanel to adidas.se do polo ralph lauren outlet online the designer handbags boat, abercrombie.com the replica handbags dog shoes on sale will burberry handbags take over toms outlet the pandora bracelets ship."

"This dog coach outlet online will mcm handbags swim?"

"You toms outlet guys north face have ralph lauren outlet online a blanket, blanket swim cheap oakley sunglasses guys," the oakley sunglasses old longchamp man lulu lemon looked coach outlet at toms outlet the pandora dog, abercrombie fitch "donkey oakley prescription balls, bcbg dresses to swim ralph lauren factory store a fake rolex look."

The dog ray ban is los angeles clippers really spiritual, wedding dresses uk really jump air jordans into the scarpe hogan river ralph lauren polo swim adidas sneakers in gucci belts a circle. vans schuhe He red bottoms shook burberry bags outlet up polo ralph lauren hair, gucci shoes outlet lying the north face on the michael kors bags ground tongue.

"It's hilfiger outlet still too mizuno running shoes early, nike huarache it nike outlet certainly abercrombie and fitch kids did salomon schuhe not tommy hilfiger start beats by dre boatman, we coach factory outlet online should nike roshe first nike air max take portland trail blazers a break, adidas neo cigarette smoke."

I watch: ralph lauren online "14 ray ban outlet o'clock michael kors outlet online yet to coach purses begin, mcm bags you cheap oakley schedule it boatman what ugg ah?"

"We hollister co are here oakley on toms shoes his air max shoes one boatman, beats audio his louboutin most lululemon australia powerful, when he started tiffany up montre pas cher and burberry online shop when, swarovski crystal and bebe dresses sometimes nike air max 2014 not a burberry sale day pandora to oakley sunglasses start, ray ban sunglasses can help people new balance worried cleveland cavaliers jerseys to polo ralph lauren death." woolrich clearance The canada gooses outlet old uggs man orlando magic smiled, barbour mens jackets "No way, burberry outlet online this the north face river roshe run god hollister online shop deutschland Lord sell his face, jordans for sale others, new balance as mont blanc pens long ray bans as a new balance tunnel vans outlet into burberry the nike free 5.0 mountain would uhren certainly lululemon not polo ralph lauren outlet get out, ralph lauren shirts then babyliss he nike.dk was all right. If timberland boots you can ride louboutins a burberry uk mule, michael kors outlet online sale we nets jersey can turn from burberry outlet online the mountain mcm bags in supra footwear the michael kors past, charlotte hornets jersey and then one michael kors bags day toronto raptors be uggs able to, burberry handbags but you air max see jimmy choo shoes so nike air many milwaukee bucks things toms.com that cheap true religion you, our moncler women jackets village michael kors outlet online mule is toms outlet not enough tiffany and co that levis outlet store you use. "

"Oh," gucci tri ralph lauren uk heard michael kors cave nike outlet store immediately in high spirits, roche run to nike.se come indiana pacers up michael kors handbags with ray ban wayfarer a burberry handbags good coach factory outlet online translation map, [b][/b] this nike air force map gucci shoes has christian louboutin been like when prada outlet the michael kors outlet online sale baby, prada do toms shoes not let the north face me north face jackets look replica watches to see, he christian louboutin shoes come rayban out, we'll pistons jersey see insanity calendar Couguo michael kors purses only hermes birkin the polo ralph young man said nothing p90x workout schedule sitting tiffany and co on nike air the thomas sabo side.

To polo ralph lauren be michael kors outlet honest, longchamp outlet my uncle two guys get barbour outlet along wedding dresses very tommy hilfiger online shop well, ray ban sunglasses are real people, tory burch sandals just ralph lauren like louboutin outlet this philadelphia 76ers jersey man stuffy nike free shoes oil flat iron bottles houston rockets along the ray ban sunglasses outlet way jordan shoes did nike tn requin not chicago bulls even juicy couture let mac cosmetics a marc jacobs outlet fart, coach factory online peering louboutin just look michael kors handbags at the rolex sky, abercrombie as if nike mercurial melancholy day kate spade outlet online will harrods london fall nike air max as new balance shoes special baseball bats hate! air max I nba jerseys started asics gel and nike air max 2015 he michael kors v?skor also salvatore ferragamo said hermes outlet a michael kors outlet online few instyler ionic styler words, michaelkors.com then uggs outlet simply roshes lazy to san antonio spurs care chanel sunglasses for nike free run him, really tommy hilfiger outlet stores unknown kate spade Baisan Shu the north face outlet brought him to michael kors do.

"There nba jerseys is a longchamp cave, oakley sunglasses outlet the river really cheap nike shoes is a ralph lauren hole oakley in the air jordan shoes back ralph lauren outlet of nike outlet this ghd hair straighterners mountain." Third tiffany und co Uncle said, ugg australia "how polo ralph lauren outlet elderly people ray-ban sunglasses can eat coach bags this cave?"

The burberry outlet old man ugg chuckled: "all the gucci shoes generations to cheap oakley sunglasses stay, true religion jeans women then jimmy choo I nike.de can hair straightener not remember, ugg australia it did coach factory outlet not nike shoes outlet pass converse outlet the river, valentino shoes outlet when north face backpacks the sac jerseys village gooses said gucci mens shoes there longchamp taschen snake, www.tommyhilfiger.nl a man designer handbags did michael kors outlet not soccer shoes go out too, cheap basketball shoes one day adidas later, the boatman's grandfather on air jordan hold hollister since hilfiger a puma outlet store hole gsw jerseys in the zapatillas nike boat out, bottega saying jordan release dates they beats by dre had chi hair come out polo outlet online of oakley sunglasses outlet the peddler, relojes especiales how can ralph lauren outlet you uggs say ferragamo shoes that reebok this Vendor thomas sabo uk carrying bos jersey boats baseball jerseys running coach purses around? northface everyone michael kors outlet says celine handbags he true religion is a snake russell westbrook jersey change, he tory burch sale too timberland shoes Grandpa laughed, free running he michael kors canada said the tory burch shoes ship coco chanel was tory burch shoes next prada sunglasses door coach factory outlet online to denver nuggets the michael kors outlet online village juicy couture clothings to dallas mavericks jersey buy, suns jerseys do ed hardy clothing not abercrombie believe jerseys from china you lululemon outlet can go prada handbags to clothing websites the calvin klein next air max 90 village michael kors australia to memphis grizzlies ask a ralph lauren uk question tiffany and co they ray ban zonnebril go, michael kors bags it really is the case, nba jerseys people do not believe, I moncler outlet online thought ugg boots clearance that the pandora rings hole asics has swarovski no monster, the result abercrombie and fitch of the north face outlet courageous prada outlet several young ugg boots men go marc jacobs handbags caving, do not giuseppe shoes have timberland homme it. hogan Since then, abercrombie he mcm backpack outlet is oakley the replica watches only wholesale handbags man swarovski jewelry of gafas oakley the house cheap eyeglasses can uggs outlet be bcbg max azria straight ray ban straight hollister clothing store out, tommy hilfiger you nop jerseys do coach handbags outlet not say michael kors handbags weird? burberry handbags then washington wizards they have cheap oakley been pandora doing air jordan retro that toms shoes outlet at converse shoes home, michael kors until true religion jeans outlet now. "

"The dog did chanel purses not matter?" I swarovski wonder, bottega veneta "do not dre beats use converse it to nike roshe the messenger?"

nike.com

  โดย : lmx เมื่อ : 14 เมษายน 2559  เวลา 16:15:14  
  ความคิดเห็นที่  5 
 
     

moncler outlet

ugg boots for women

Nike Online Store

Ugg boots Sale

nike jordan shoes

Cheap Michael Kors

Nike Store

New Balance Outlet

fitflops sale uk

scarpe nike air max

converse store

cheap uggs

ugg factory outlet

Jordan Schoenen

billige nike sko

portafoglio michael kors

burberry schal

23 is back

ugg boots classic

bambas adidas baratas

botas de futbol

cheap ray ban aviators

moncler jacket sale

Adidas schuhe

louboutin heels

prada outlet

polo ralph lauren pas cher

Canada Goose Outlet

reebok running shoes

nike air max 90 rea

air max pas cher femme

scarpe running new balance

ray ban sunglasses for men

chaussure Nike homme

saucony scarpe

Chaussure Nike Pas Cher

zapatos nike free run

air jordan pas cher homme

chaussures de foot pas cher

Coach Bags On Sale

new jordan releases

zapatos de futbol nike

moncler girls

new pandora charms

air force one pas cher

cheap mbt shoes sale

adidas outlet stores online

cheap nike air max

Toms Shoes For Women

retro jordans for cheap

nike air

pandora beads

uggs for cheap

official NHL jerseys

pandora jewelry store

nike tn pas cher

Moncler Sale

nike sportschuhe

adidas store

adidas schuhe neu

michael kors bags outlet

balenciaga borse

nike damenschuhe

Nike Zapatos

Miu Miu bags online

ugg store

mulberry väskor rea

nike joggesko

timberland outlet

Moncler Outlet Online

Uomo Hogan

nike mercurial soccer cleats

zapatilla adidas

fitflop online kopen

pandora charm bracelet sale

nfl store

adidas outlet

michael kors handbags on sale

nike sportschuhe damen

coach factory outlet online

goedkope nike air max

ray ban wayfarer eyeglasses

nike air max running shoes

scarpe adidas donna

Billiga Nike Air Max

christian louboutin outlet

newest lebron shoes

Air Jordan Release Date

adidas kläder

Korting sportschoenen

ugg outlet online

pandora bracelet charms

chaussures nike pas cher

burberry sac pas cher

cheap christian louboutin

Lebron 13

chaussure new balance femme

new balance femme

chaussure Nike femme

huarache sneakers

Toms Outlet Online

nike schuhe günstig

toms shoes outlet

adidas tienda online

chaussure basket homme

adidas schoenen

new balance sportschuhe

nike sneakers

Air Max 90

Jordan Sneakers For Sale

nike free

discount ray bans

Nike Air Jordan 11

moncler coats for women

Nuove scarpe nike

sandalias birkenstock

adidas shoenen

scarpe jordan

nike air schuhe herren

oakley sunglasses clearance

uggs outlet

chaussure adidas pas cher

abercrombie and fitch store

sac a main michael kors

Ray Ban Outlet

asics sko

adidas sneakers

scarpe hogan outlet

oakley outlet

zapatillas nike baratas

nike chaussures

Ray ban sale online

ugg clearance

tienda online abercrombie españa

outlet zapatos online

cheap air max outlet

michael kors väska rea

Soccer Boots Outlet nike

womens nike air max

scarpe nike

ray ban sale

ugg boots outlet online

hyperdunk 2014

Jordan Store

Timberland skor

cheap uggs for women

abercrombie deutschland

vans shoe store

Air Jordan News

scarpe nike running

new yeezy shoes

outlet scarpe new balance

nike shoes

zapatillas running

scarpe adidas online

toms sale

longchamp kaufen

Billig Nike

nike sb stefan janoski

zwox 9.11

  โดย : zwox เมื่อ : 11 กันยายน 2559  เวลา 09:35:29  
แสดงความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้
* ผู้แสดงความเห็น :   
* ข้อคิดเห็น :   
* รหัสยืนยัน : 
144274  
 


 
 
  ออนไลน์ขณะนี้ จำนวน 3 คน เป็นสมาชิก 0 คน ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป