ทั่วไป  [ลงชื่อเข้าใช้] วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
   ตรวจยึดยาบ้า ๒๐,๐๐๐ ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจช่องทา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร. ต...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ พบปะพัฒนาส...
 
 
   ต้อนรับคณะ ศปพ.ศปก.ท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจฐานฯ บ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจฐา...
 
 
   จก.ชด.ทหาร ตรวจเยี่ย...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการชายแ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ประชุม...
 
 
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...
 
 
   ดินสไลด์ด้านหลังอาคา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ...
 
 
   ประชุมเตรียมการซักซ้...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้น ต.แม่...
 
 
   ตรวจพื้นที่สร้างฝายช...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจพื...
 
 
   พิธีปิด Unit School...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   จับกุมแรงงานต่างด้าว...
 
 
   มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   รับคณะฯ รองเสนาธิการ...
 
 
   รับคณะนักเรียนนายร้อ...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยเหลือประช...
 
 
   รอง มทภ.๓(๓)/รอง ผบ....
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจความคื...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ปิดการฝึกอบรม รสปส....
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 และ คณะ ตร...
 
 
   ฉก.ร.๔ ควบคุมไฟป่าแล...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมซักซ้อมแผ...
 
 
   ซักซ้อมแผนอพยพประชาช...
 
 
   ดับไฟป่า...
 
 
   ปิดล้อมแรงงานต่างด้า...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดการประชุม ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   TBC ไทย - พม่า พบปะพ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   เปิดช่องทางสะพานมิตร...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ตรวจท่าข้ามคลังสินค้...
 
 
   รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ร.๔ ร่วมให้การต้อ...
 
 
   เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๔ จนท....
 
 
   ติดตั้งลวดหนามบริเวณ...
 
 
   ตรวจพื้นที่ อ.ท่าสอง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ประชุม เพื่อกำหนดมาต...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เดินทางตรว...
 
 
   ตรวจการปฏิบัติงานของ...
 
 
   สถานการณ์น้ำป่าไหลหล...
 
 
   ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เดินทางตรว...
 
 
   ช่วยเหลือผู้ประสบอุท...
 
 
   การฝึกซ้อมการป้องกัน...
 
 
   จก.ยก.ทหาร ตรวจเยี่ย...
 
 
   ประชุมเตรียมการจัดงา...
 
 
   ประชุมสรุปการปฏิบัติ...
 
 
   พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ...
 
 
   พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ...
 
 
   มอบถุงยังชีพให้แก่ปร...
 
 
   การเปิดการเรียนการสอ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 (3) ให...
 
 
   โครงการก่อสร้างสะพาน...
 
 
   ตรวจพื้นที่น้ำท่วมทา...
 
 
   ออกตรวจสอบระดับน้ำ ฯ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏร ฯ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏร ฯ...
 
 
   พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ฯ...
 
 
   จับกุมขบวนการลักลอบน...
 
 
   เตรียมการให้การต้อนร...
 
 
   ตรวจความพร้อมชุดบรรเ...
 
 
   ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิ...
 
 
   ผอ.สปก.ยก.ทหาร ตรวจเ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ติดตามสถานการณ์ฯ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๔, ๑๓...
 
 
   เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๔, ๐๙...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   จุดบริการประชาชนห้วง...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ประชุมแลกเปลี่ยนข่าว...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรเมื่อเ...
 
 
    ฉก.ร.4 จัดการประชุม...
 
 
   การฝึกทดสอบแผนเผชิญเ...
 
 
   ประชุมหารือ UNHCR...
 
 
   การฝึกอบรมการใช้งานอ...
 
 
   การฝึกการรักษาความปล...
 
 
   โครงการสร้างฝายชลอน้...
 
 
   รองเจ้ากรมการสัตว์ทห...
 
 
   การซักซ้อมแผนป้องกัน...
 
 
   เมื่อ 14 - 15 ก.พ.54...
 
 
   การปฏิบัติภารกิจของห...
 
 
   การอบรมการซักซ้อมดับ...
 
 
   ทก.ยว.ฉก.ร.4...
 
 
   ผบ.ร.4 ตรวจเยี่ยมหน่...
 
 
   ส่งมอบไม้ของกลางฯ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฯ...
 
 
   ประชุมประจำเดือน...
 
 
   เดินทางตรวจเยี่ยมหน่...
 
 
   เมื่อ ๑๙ ม.ค.๕๔,๑๓๓๐...
 
 
   จัด ทก.ยว.ฉก.ร.4 เข้...
 
 
   เตรียมการต้อนรับ นาย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ตรวจหน่วยในพื้นที่ อ...
 
 
   ประชุมแก้ไขปัญหาการล...
 
 
   ผภร.เข้าเมืองเนื่องจ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ประชุมประจ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเย...
 
 
   รอง ผบ.ศปก.ทภ.3 (4) ...
 
 
   สถานการณ์การสู้รบ สพ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   ทก.ยว.ฉก.ร.4 ออกตรวจ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   สถานการณ์การสู้รบ สพ...
 
 
   ช่อง ๗ สี ถ่ายทำการป...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดกำลังเฝ้า...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นที...
 
 
   จับกุมลักลอบการขนย้า...
 
 
   พิธีรับส่งการบังคับบ...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้น...
 
 
   Dsi ตรวจพื้นที่ ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วย...
 
 
   ฉก.ร.4 ตรวจยึด/จับก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 จัดการประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ฉก.ร.4 จับไม้สักท่อน...
 
 
   ชปบ.ฉก.ร.4 เข้าพบ รอ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ให้การต้อน...
 
 
   การอบรมภาษาพม่า...
 
 
   ค่ายนักเรียนอาสาจราจ...
 
 
   ต้อนรับคณะ ปปส....
 
 
   ยิงปืนประจำเดือน...
 
 
   ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลป...
 
 
   สารคดีเกี่ยวกับแรงงา...
 
 
   สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส...
 
 
   การอบรมภาษาพม่า...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ จนท.เ...
 
 
   ห้วงตั้งแต่ 23 – 24...
 
 
   มทภ.3/ผบ.ศปก.ทภ.3 แล...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจแนวป้...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   สำนักงานสภาความมั่นค...
 
 
   ประธาน TBC ไทยพบกับป...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดประชุมหน่ว...
 
 
   ราษฎรชาวพม่าเดินทางก...
 
 
   รมช.กระทรวงพาณิชย์ เ...
 
 
   ราษฎรชาวพม่าอพยพฯ...
 
 
   ตรวจจุดสร้างเขื่อนป้...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รมช.กระทรวงพาณิชย์ เ...
 
 
   รอง จก.ชด.ทหาร (1) ต...
 
 
   19 ก.ค.53 ฉก.ร.4/ประ...
 
 
   16 ก.ค.53 ตรวจพื้นท...
 
 
   เมื่อ 15 ก.ค.53,1155...
 
 
   16 ก.ค.53 ฉก.ร.4 โดย...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการชายแ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้...
 
 
   จับยาเสพติดยาบ้า28,0...
 
 
   ประชุมและตรวจเยี่ยม ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   จับยาบ้า 240 เม็ด...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 หารือแก้ปั...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับนาย...
 
 
   ลาดตระเวนตรวจสอบเส้น...
 
 
   ประชุมฯ และลาดตระเวน...
 
 
   ปิดล้อม/ตรวจค้น พื้น...
 
 
   ตรวจเยี่ยมและประชุมห...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 15 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 3 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด ...
 
 
   ตรวจพื้นที่สร้างเขื่...
 
 
   ฉก.ร.4 จับยาบ้า 16 ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   จับยาบ้า 110 เม็ด...
 
 
   ลว.ป้องกันการลักลอบท...
 
 
   การควบคุมพื้นที่ชายแ...
 
 
   สร้างฝายชลอน้ำ...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที...
 
 
   ช่วยเหลือราษฏรที่ได้...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๓ เวลา...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนที่ป...
 
 
   มอบสิ่งของพระราชทาน...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนที่ป...
 
 
   เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๓,๑๓๐๐...
 
 
   เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๓ ฝขว....
 
 
   เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๓ พ.อ....
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพร...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ฉก.ร.๔ ช่วยเหลือประช...
 
 
   ตรวจเยี่ยมและติดตามผ...
 
 
   ฉก.ร.4 ดับไฟป่า...
 
 
   ตรวจพื้นที่ลักลอบตัด...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ฉก.ร.4 ประชุมวางแผน...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   ฉก.ร.4 ขึ้น ฮ. ดับไฟ...
 
 
   ฉก.ร.4 ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   การจัดกำลังเข้าปฏิบั...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ เทศบา...
 
 
   การจัดกำลังรักษาความ...
 
 
   ทำการ ลว.ทางอากาศเพื...
 
 
   ดับไฟบริเวณทางสาย แม...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนประส...
 
 
   กองทัพบกช่วยเหลือประ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ...
 
 
   ต้อนรับคณะ ศปป.2 และ...
 
 
   แขวงการทางตากที่ 2 ป...
 
 
   ประชุมราษฎร บ.แม่โกน...
 
 
   อบรมและซักซ้อมการดับ...
 
 
   รอง ผบ.ทสส.(1)ตรวจเย...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ตรวจ...
 
 
   ตรวจการฝึกอาวุธประจำ...
 
 
   เคลื่อนย้ายกำลังพลที...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   ผบ.ฉกร.4 ตรวจเยี่ยมก...
 
 
   รอง.ผบ.กกล.นเรศวร(1)...
 
 
   เสธฯตรวจเยี่ยมการปฏิ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมสังเ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่...
 
 
   องคมนตรี และคณะตรวจเ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ชี้แจงการ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 และ ผบ.ฉก...
 
 
   เยี่ยม โรงเรียน บ้าน...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รอง ผบ.พล.ร.4 (1)ตรว...
 
 
   พิธีเปิดอาคารศาลาเอน...
 
 
   ผบ.ศปก.ทภ.3 และคณะตร...
 
 
   ร่วมสังเกตุการณ์ประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(2)ตรวจ...
 
 
   ตรวจท่าข้าม...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 มอบของขว...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมประช...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้น...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจดูพื...
 
 
   ประชุมหน่วยงานประจำจ...
 
 
   ยาบ้า 7 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด ครึ่...
 
 
   ยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   ยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับ จนท.ต...
 
 
   จับยาบ้า 7 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 3 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   ต้อนรับ รองปลัด กต.ฯ...
 
 
   จับยาบ้า 1 เม็ด...
 
 
   จับยาบ้า 10 เม็ด...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4(1) ตรว...
 
 
   รอง.ผบ.ทสส.(1)และคณะ...
 
 
   รอง มทภ.3/รอง ผบ.ศปก...
 
 
   ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับคณะ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจสอบก...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 และ ชป...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นท...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ย...
 
 
   เปิดอบรมราษฏรบ้านป่า...
 
 
   เคลื่อนย้ายทางยุทธวิ...
 
 
   เรียนการใช้งานวิทยุ ...
 
 
   จับไม้ 36 ท่อน...
 
 
   จับยาบ้า 6 เม็ด...
 
 
   รอง.ผบ.กกล.นเรศวร(1)...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 และคณะชุด...
 
 
   ร้อย.ร.422 ตรวจยึดไ...
 
 
   จับยาบ้า 20 เม็ด ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ตรวจ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)ลว.พ...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ตร...
 
 
   ลว.เส้นทางและจัดเตรี...
 
 
   ฉก.ร.4 ลว.แสดงกำลังท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจหน่วยใ...
 
 
   ทหารจับกุมผู้นำพาขนแ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 รับทร...
 
 
   ผลการปฏิบัติในการ ลว...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร , ผบ.ฉ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ติมตามผู้...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   ฉก.ร.4 โดย มว.รวป.ฉก...
 
 
   ฉก.ร.4 โดย มว.รวป.ฉก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจพื้นที...
 
 
   ฉก.ร.4 ( มว.รวป.ฉก.ร...
 
 
   ฉก.ร.4 ( มว.รวป.ฉก.ร...
 
 
   ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับหน่วยง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ทดสอบการใช...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ติมตามผู้...
 
 
   ฉก.ร.4 ฝึกอบรม/ทบทว...
 
 
   ฉก.ร.4 จับยาบ้า 18 ...
 
 
   จับยาบ้า 29 เม็ด ...
 
 
   จับยาบ้า 2 เม็ด ตลา...
 
 
   จับยาบ้า 5 เม็ด บร...
 
 
   ฉก.ร.4 ปิดล้อม/ตรวจค...
 
 
   ฉก.ร.4 (มว.รวป.ฉก.ร....
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   โครงการสกัดกั้นยาเสพ...
 
 
   ด่านห้วยหินฝน จับยาบ...
 
 
   มว.รวป.ฉก.ร.4 จับยาบ...
 
 
   จับรถผักขนแรงงานต่าง...
 
 
   ฉก.ร..4 ร่วมกับหน่วย...
 
 
   จับยาบ้า 4 เม็ด...
 
 
   ตัดทำลายไร่ฝิ่น...
 
 
   จับกุมไม้แปรรูป 24 ...
 
 
   จับกุมข้าวสาร...
 
 
   จับกุมแรงงานต่างด้าว...
 
 
   ทหารจับยาบ้า 12 เม...
 
 
   ทหารร่วมดับไฟป่า...
 
 
   ตรวจยึดจับกุมการลักล...
 
     
รอง มทภ.๓(๓)/รอง ผบ.ศปก.ทภ.๓(๔) ตรวจเยี่ยมหน่วย
     
     
     เมื่อ ๒๔ - ๒๕ ก.ค.๕๕ พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง มทภ.๓(๓)/รอง ผบ.ศปก.ทภ.๓(๔) และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ ผบช. ระดับสูง และ งานตามสั่งการของ มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไข ให้เป็นไปตามนโยบายและสั่งการของ ผบช. โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก ฉก.ร.๔ และ บก.ควบคุม ฉก.ร.๔
 
ผบ.ฉก.ร.๔ บรรยายสรุึป ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ร.๔
 
 
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.พบพระฯ
 
รับฟังการบรรยายสรุปจาก บก.ควบคุม ฉก.ร.๔
 
 
ตรวจพื้นที่ช่องทาง บ.วาเล่ย์
 
 
 
 
 
 

  ความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้ ผู้ชม : 1103 คน  แสดงความเห็น : 2 คน 
  ความคิดเห็นที่  1 
 
     jianbin1223 oakley sunglasses wholesale ray ban outlet cheap ray ban sunglasses ray ban outlet coach outlet store coach outlet online louis vuitton handbags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton handbags outlet louis vuitton bags michael kors handbags michael kors outlet online michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet prada outlet online tory burch outlet online timberland shoes fitflop sale ralph lauren outlet ralph lauren polo polo shirts nfl jerseys mlb jerseys snapbacks wholesale rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex tiffany and co pandora outlet thomas sabo outlet herve leger dresses longchamp handbags links of london jewellery swarovski crystal air force 1 shoes lacoste shirts soccer jerseys wholesale mcm backpack air max shoes kobe bryants shoes roshe run men calvin klein outlet coach outlet online coach outlet online lululemon pants hermes outlet store mulberry uk mont blanc pens tory burch outlet pandora outlet adidas wings shoes true religion jeans true religion outlet michael kors canada tory burch outlet online lebron shoes toms outlet christian louboutin outlet nba jerseys nhl jerseys coach outlet michael kors outlet beats by dre chanel outlet store kobe shoes lebron shoes nike air max mbt shoes outlet hermes birkin bag hermes belt for sale mulberry outlet store juicy couture tracksuit prada sneakers canada goose jackets moncler jackets the north face outlet north face outlet north face outlet the north face outlet north face outlet north face outlet store michael kors uk outlet michael kors uk michael kors uk cheap soccer jerseys cheap football shirts camisetas futbol baratas nike air huarache ralph lauren outlet ugg boots uk christian louboutin shoes swarovski crystal swarovski outlet rolex uk oakley outlet store michael kors outlet online cheap oakley sunglasses discount oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale true religion outlet oakley canada ray-ban sunglasses michael kors outlet online michael kors outlet michael kors factory online cheap nba jerseys cheap jordans cheap uggs ugg boots ugg boots ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs true religion canada michael kors outlet online basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses jordan shoes 2015 cheap jordan shoes coach outlet store coach handbags outlet louis vuitton outlet store louis vuitton bags cheap louis vuitton handbags outlet nfl jersey wholesale cheap nfl jersey ray-ban sunglasses longchamp handbags outlet michael kors outlet online gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet christian louboutin,louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia,scarpe louboutin oakley,occhiali oakley,oakley italia,oakley occhiali,oakley sunglasses ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses prada outlet hermes outlet wedding dresses uk ralph lauren outlet nike air huarache adidas outlet toms outlet store ghd uk tiffany and co asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano oakley sunglasses coach outlet store michael kors outlet online true religion jeans outlet beats by dre chanel handbags outlet ray-ban sunglasses michael kors handbags michael kors outlet michael kors wallet sale karen millen uk tiffany outlet michael kors handbags outlet ray-ban sunglasses mlb jerseys ugg outlet store cheap ugg boots oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses moncler outlet store canada goose outelt belstaff outlet woolrich outlet store barbour jackets parajumpers outlet wellensteyn outlet canada goose outelt nobis jacket barbour jackets moncler outlet black friday deals black friday 2015 cyber monday deals cyber monday 2015 winter coats winter jackets snow boots ugg outlet ugg outlet uk ugg outlet online ugg boots sale ugg boots discount ugg boots cheap ugg boots michael kors factory store canada goose coats canada goose outlet canada goose outlet canada goose jackets chanel handbags outlet lululemon pants phone cases north face jackets cheap jordan shoes air jordan shoes for sale marc jacobs ferragamo outlet tods shoes tods outlet kobe 9 hollister clothing hollister uk abercrombie and fitch abercrombie and fitch abercrombie and fitch instyler ionic styler mac cosmetics babyliss flat iron new balance shoes converse shoes lacoste pas cher valentino outlet giuseppe zanotti outlet salomon shoes celine outlet ed hardy clothing fred perry polo shirts nike foamposite puma outlet air jordan 4 air jordan 11 tommy hilfiger air jordan 13 bottega veneta outlet supra shoes hollister canada cheap wedding dresses ysl outlet mizuno running shoes nike mercurial vans shoes nike outlet store cheap nike shoes nike running shoes nike free 5 nike free air max 2014 air max 90 chicago blackhawks cleveland cavaliers nike air max uk nike free uk nike trainers nike roshe ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses uggs outlet ugg boots on sale ugg boots uggs outlet uggs outlet ugg outlet ugg clearance michael kors outlet online michael kors handbags michael kors handbags wholesale michael kors handbags clearance michael kors outlet sale michael kors outlet michael kors online outlet michael kors handbags sale michael kors handbags coach outlet store swarovski crystal coach outlet online coach outlet coach outlet store coach factory outlet fitflops sale fitflops outlet sale celine outlet online swarovski outlet swarovski jewelry polo ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet ralph lauren uk ralph lauren uk ralph lauren outlet ferragamo shoes ferragamo outlet ferragamo shoes ferragamo outlet rolex watches rolex watches outlet rolex watches tiffany and co tiffany outlet tiffany outlet tiffany and co longchamp outlet longchamp handbags longchamp outlet true religion jeans true religion outlet true religion jeans true religion jeans sale fitflops clearance fitflops clearance fitflops clearance fitflops uk fitflops uk michael kors uk michael kors uk outlet michael kors outlet uk tiffany jewellery tiffany jewelry beats headphones beats headphones oakley sunglasses uk oakley sunglasses sale ray ban sunglasses ray-ban sunglasses hollister shirts lululemon uk uggs outlet ugg outlet ugg boots outlet,ugg outlet rolex watches for sale mulberry bags mulberry handbags mulberry handbags mulberry outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet mulberry handbags sale louis vuitton outlet louis vuitton bags toms outlet omega outlet ferragamo outlet ferragamo shoes sale kate spade uk kate spade uk outlet kate spade outlet true religion jeans true religion outlet true religion outlet uk true religion uk outlet oakley sunglasses oakley sunglasses canada tory burch outlet tory burch sale burberry outlet burberry outlet online burberry outlet store burberry outlet sale tory burch outlet online

  โดย : jianbin เมื่อ : 23 ธันวาคม 2558  เวลา 13:24:27  
  ความคิดเห็นที่  2 
 
     

coach outlet

trx for sale

beats studio

change points uk

Ralph Lauren Polo

michael kors bags on sale

TRX Workout

trx for sale

Nike Air Jordan

ray ban new wayfarer

michael kors outlet

true religion uk

coach shoes

ray-ban sunglasses

coach

jordan retro shoes

michael kors outlet

pandora rings

ray ban polarized

moncler down jackets

Mizuno Shoes

exercises for trx

trx ab workouts

burberry scarf

asics Australia

burberry scarfs

adidas yeezy boost 350

burberry canada

michael kors

cheap michael kors purses

michael kors outlet

michael kors tote bags

Michael Kors Outlet

chanel bag

moncler outlet

Ralph Lauren Polo

pandora bracelets

veronique billat

Lebron 13

michael kors canada

michael kors totes

bercrombie Nederland

Michael Kors Watches Online

nike shoes

Longchamp Outlet

Michael Kors Outlet

Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK

cheap michael kors handbags

top sunglasses

pandora necklaces

hermes belt

ray ban wayfarer

coach factory outlet

abercrombie outlet

chanel flap bag

true religion

Sunglasses site

beats headphones

Nike Kobe 9

brand sunglasses

sunglasses outlet

suspension trainer trx

ralph lauren shirts

coach australia

coach online

Cheap Ray Ban

yeezy shoes adidas

pandora bracelet

hermes purses

burberry scarf

Nike Jordans

kate spade

burberry

abercrombie outlet

TRX suspension workouts

ray ban online

michael kors handbags

abercrombie and fitch

Bed and Breakfast in chesterfield

ugg boots

polo outlet online

michael kors us

TRX Suspension Straps

Burberry outlet online

chanel tote

ray ban prescription sunglasses

landinggear

véronique Billat

christian louboutin shoes

balenciaga bag

TRX training workouts

jimmy choo australia

nike jordan shoes

Nike Hyperdunk 2015

burberry purse

mk outlet

TRX Workouts

air jordan shoes

chanel bags prices

Burberry Factory Outlet

burberry outlet

michael kors jet set tote

ray ban prescription glasses

asics gel kayano

Nike Air Max

mens sunglasses

mk bags

Chanel bags Outlet

michael kors outlet

polo outlet

asics shoes

michael kors hobo bag

discount sunglasses

burberry outlet canada

TRX Training workouts

kate spade UK

longchamp le pliage medium shoulder tote

prada outlet online usa

abercrombie us

michael kors

christian louboutin online

tiffany co

coach sunglasses

pandora ring

coach bags

Coach outlet online

online sale glasses

shoes online sale

abercrombie fitch

Burberry Outlet

Chanel Flap Bag Price

burberry outlet

Burberry Outlet

Polo Ralph Lauren

longchamp sale

shoes sale

michael kors tote

sunglasses hut

longchamp sale

nike lebron james

trx for sale

michael kors australia

yeezy boost 350

cheap basketball shoes

Pandora bracelet

Mizuno Shop

Yeezy Boost 350

mlb shop

Hugo Boss Online

yeezy shoes

coach bag

Canada Goose Outlet

moncler jacket

cheap trx straps

christian louboutin shoes

coach diaper bag

michael kors factory outlet

Official Ralph Lauren UK Online Store

Jordan retro

balenciaga us

burberry australia

Jordan Retro Shoes

flash sunglasses

burberry outlet

burberry

michael kors outlet

pandora jewelry

polo online

pandora rings sale

longchamp tote

sunglasses sm

moncler outlet

chanel flap bag price

Pandora Charm

michael kors hamilton tote

canada goose jacket

burberry canada

landing gears

abercrombie and fitch

beats by dre

michael kors purses outlet

Billat

Adidas Yeezy Boost 350

trx training exercises

coach handbags

KD 8 shoes

coach purses on sale

michael kors outlet

longchamp bags

Longchamp Bags

coach carter

burberry outlet

chanel bags prices fall winter 2015

Nike Air Jordan

longchamp le pliage medium

Polo Ralph Lauren

mk handbags

Kevin Durant Shoes

michael kors clutch

Kobe X Shoes

moncler outlet

longchamps

louboutin heels

MCM Outlet

hermes bag

Ralph Lauren UK

burberry outlets

MCM Bag

birkin bag hermes

true religion uk

ray-ban sunglasses

louboutin shoes

longchamp outlet

michael kors purses

Hugo Boss Store

air jordan retro

michael kors satchel

coach australia

Nike Hyperdunk Shoes

moncler us

ralph lauren

pandora rings jewelry

burberry outlet canada

burberry outlet online

TRX Training Bands

ralph lauren

prada tote

longchamp sac

longchamp backpack

asics gel

TRX Bands

hermes uk

burberry scarf

Nike Lebron Shoes

Basketball shoes

mlb.com

hermes birkin price

Mizuno Wave

moncler clothing

michael kors handbags

pandora.com

suspension training

michael kors black handbags

chanel tote bag

Jordan Retro

piumini moncler replica

nike jordan shoes

trx suspension trainer

michael kors purses

coach purse

Prada Outlet

MIZUNO Shop US

coach purses

burberry outlet

Coach Sunglasses Outlet

Kate Spade Australia

Suspension Training TRX

clk benz

Kobe 9 Shoes

MCM Tote Bag

moncler coats

TRX Training Straps

michael kors australia

michael kors outlet store

prada tote bag

prada outlet

abercrombie and fitch

michael kors outlet

Prada Shopper Tote

sheepskin boots for women

TRX Exercises

christian louboutin shoes

Nike KD 8

nike lebron shoes

nike basketball shoes

cheap moncler jacket

trx suspension training

canada goose outlet

yeezy boost 350

Nike Lebron 12

ray ban aviator

R.B Sunglasses

Coach Outlet Online

longchamp le pliage large tote sale

burberry outlet

coach outlet online

cheap trx

coach australia

cheap coach purse

Yeezy 350,Boost 350

longchamp bag

canada goose sale online

burberry outlet

ralph lauren uk

Mizuno Shop Japan

burberry online

ray ban glasses

burberry us

trx band workouts

burberry outlet

Mizuno Running Shoes

Michael Kors Watches

Ray Ban Outlet

trx suspension

michael kors factory outlet

TRX training exercises

oakley sunglasses

abercrombie and fitch

TRX Workouts

Ralph Lauren

michael kors crossbody

ugg australia

michael kors outlet

trx exercises

sac longchamp

trx suspension

Chanel Outlet

michael kors outlet

Prada Outlet

TRX Training

prada bags

michael kors purses outlet

sheepskin boots on sale

Longchamp Medium Shoulder Tote

coach purses on sale macy's

Chanel Bag Prices 2014

louboutin shoes

chanel australia

Prada Factory Outlet Store

Popular Sunglasses

burberry outlet

burberry outlet online

trx workouts

michael kors black friday

sunglasses hut

longchamp backpack

TRX Straps

michael kors handbags on sale

michael kors black purse

Oakley Outlet

michael kors outlet

pandora rings

ralph lauren uk

hermes birkin

Free Run

hermes uk

coach bags on sale

Michael Kors Watches Outlet

nike shoes australia

landing gear

CHanel Factory Outlet

coach sunglasses for women

oakley sunglasses

sheepskin boots

burberry outlet

balenciaga bags

pandora charms

longchamp backpack

abercrombie paris

asics shoes Australia

nike jordan

Coach Purses Outlet Online

pandora jewelry

yeezy boost 350 shoes

coach handbags

mcm bags

burberry outlet online

true religion jeans

ray ban clubmaster

trx

Abercrombie Fitch

pandora necklace charms

burberry online

cheap ray ban sunglasses

nike australia

ray-ban sunglasses

Burberry online

pirate system

michael kors purses on sale

major league baseball

abercrombie and fitch

Michael Kors Canada

abercrombie & fitch

michael kors

michael kors outlet

pandora necklace

trx straps

mcm tote bag

asics kayano

trx workouts canada

name brand sunglasses

canada goose sale

coach outlet

ugg australia

canada goose jacket

Coach Outlet

Longchamp Factory Outlet Online

Hermes Outlet

oakley australia

ray ban eyeglasses

Hugo Boss Outlet

sunglasses

B Derbyshire

Nike Free

coach usa

Aviator Sunglasses

michael kors outlet online

tiffany co

burberry online

trx canada

pandora princess ring

ugg boots ireland

moncler jacket

prada bags on sale

Chanel Tote Bag 2015

kate spade

coach bags

chanel

2016 trx

nike australia

lebron james shoes

RX Resistance Bands

Nike Jordan Shoes

longchamp le pliage large tote

michael kors handbags outlet

Coach Outlet Store

Hyperdunk 2016

shoes online

trx workouts

burberry australia

abssice 360

michael kors tote

air yeezy shoes

MCM Bags

ralph lauren australia

LZM8.4

  โดย : LZM เมื่อ : 4 สิงหาคม 2559  เวลา 12:13:17  
แสดงความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้
* ผู้แสดงความเห็น :   
* ข้อคิดเห็น :   
* รหัสยืนยัน : 
374798  
 


 
 
  ออนไลน์ขณะนี้ จำนวน 2 คน เป็นสมาชิก 0 คน ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป